แคตตาล็อกออนไลน์

  • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

    ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) รับออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบที่มีไว้เพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดตู้ควบคุมการทำงาน เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ แจ้งเหตุ เตือนบุคคลในพื้นที่นั้นๆ ให้อพยพที่โดยรวดเร็วและปลอดภัย นิยมใช้ในอาคารสำนักงาน หรืออุตสาหกรรมโรงงงาน ซึ่งจะต้องออกแบบ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะอาคาร โรงงานในแต่ละประเภท โดยอาจจะมีระบบดับเพลิงอื่นๆ ทำหน้าที่ในการดับเพลิง ร่วมด้วย         

    หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า