แคตตาล็อกออนไลน์

  • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม

    ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam systems) รับออกแบบ ติดตั้งระบบโฟมดับเพลิงอัตโนมัติซึ่งเหมาะกับพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ สารเคมี น้ำมัน ที่เป็นของเหลว สามารถลุกติดไฟได้โดยง่าย เมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟ ที่ไม่สามารถใช้น้ำดับเพลิงได้โดยตรง        

    หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า